classiera loader

Warunki korzystania z Polonia24.be

 • Definicje
  • Usługodawca – KM Management Mateusz Kapica z siedzibą Baandaal 3, 1730 Asse w Belgii, zarejestrowany w Banque Carrefour des Entreprises (de Belgique) pod numerem 0656.770.964, zarządzający portalem Polonia24.be oraz stronami pokrewnymi (Ogloszenia.Polonia24.be…)
  • Serwis lub portal – strona internetowa mieszcząca się pod adresami Polonia24.be lub pokrewnymi zarządzana przez usługodawcę
  • Internauta – osoba fizyczna korzystająca z portalu
  • Użytkownik – osoba fizyczna która utworzyła konto na portalu
  • Ogłoszenie – Napisane i opublikowane przez użytkownika ogłoszenie przedstawiające przedmiot, usługę lub ofertę które użytkownik chce sprzedać, kupić, zaoferować, znaleźć lub przedstawić.
  • Przedmiot – przedmiot, usługa, oferta lub towar wystawiony na portalu w celu sprzedaży, kupna, zaoferowania, znalezienia lub przedstawienia
  • Wpis lub poradnik – artykuł opublikowany przez usługodawcę na portalu (Polonia24.be) mieszczące się pod kategoriami „Poradniki”, „Turystyka” i pokrewnymi.
 • Ogólne warunki
  • Usługodawca nie pobiera opłat za ogłoszenia opublikowane przez użytkownika na portalu.
  • Usługodawca nie jest stroną w transakcji między użytkownikami i nie może zostać pociągnięty do jakiejkolwiek odpowiedzialności (cywilnej lub/i karnej).
  • Użytkownik publikując ogłoszenie oświadcza że jest właścicielem przedmiotu, usługi lub oferty którą wystawia, lub posiada pisemną zgodę właściciela na wystawienie przedmiotu.
  • Użytkownik publikując ogłoszenie oświadcza że jest właścicielem materiałów reklamowych (zdjęcia, filmy…), lub posiada pisemną zgodę właściciela na użycie ich w celach reklamowych na portalu.
  • Użytkownik publikując ogłoszenie oświadcza że zawartość oraz treść ogłoszenia nie łamie praw obowiązujących na terenie Belgii i kraju z którego wysyła ogłoszenie.
  • Ogłoszenie może dotyczyć jednego typu przedmiotu, bez limitu oferowanych sztuk.
  • Użytkownik może opublikować nieograniczoną ilość ogłoszeń, dopóki nie zostaną uznane one za spam lub scam (oszustwo)
  • Ogłoszenie opublikowane przez użytkownika powinno przedstawiać w sposób przejrzysty i zgodny ze stanem faktycznym, przedmiot który wystawia.
  • Użytkownik zgadza się na otrzymywanie wiadomości elektronicznych, na adres e-mail podany przy rejestracji, zawierających dane aktywacyjne konta, dane konta, oferty innych użytkowników dotyczące opublikowanego przez użytkownika ogłoszenia oraz innych dotyczących jego konta oraz jego ogłoszeń.
  • Usługodawca może usunąć ogłoszenie jeżeli stwierdzi lub otrzyma zgłoszenie że opublikowane ogłoszenie łamie prawo lub regulamin.
  • Usługodawca może usunąć ogłoszenie jeżeli takowe zawiera treści obraźliwe, naruszające dobre obyczaje, prawa autorskie lub inne, szkodzące dobremu imieniu usługodawcy, portalu lub innego użytkownika, wprowadzające w błąd.
  • Usługodawca ani portal nie odpowiada za brak zainteresowania ogłoszeniem, nie wywiązanie się jednej ze stron z umowy lub innych warunków ustalonych między nimi, za brak realizacji lub wstrzymanie się od kupna, sprzedaży (…) przedmiotu lub niewywiązanie się z obowiązków gwarancyjnych.
  • Usługodawca ma prawo do zamknięta lub zablokowania konta użytkownika na portalu jeżeli uzna to za stosowne lub/i jeżeli użytkownik łamie regulamin lub/i prawo.
  • Usługodawca nie bierze odpowiedzialności za treść, merytorykę lub/i prawdziwość wpisów lub/i poradników opublikowanych na portalu, i nie może zostać z tego tytułu doprowadzony do odpowiedzialności (cywilnej lub karnej).
  • Ewentualne spory przeciwko usługodawcy lub portalowi będą miały miejsce przed francuskojęzycznym sądem w Brukseli, tylko i wyłącznie w j. francuskim.
  • Usługodawca oraz portal działają na terenie Królestwa Belgii.
  • Usługodawca oświadcza, że dane użytkowników zebrane na portalu nie zostaną sprzedane ani przekazane innym podmiotom. Jedynym wyjątkiem jest wydanie informacji odpowiednim służbom państwowym działającym na terenie Unii Europejskiej, na ich pisemny wniosek.
  • Kontakt z usługodawcą jest możliwy poprzez adres elektroniczny [email protected] lub [email protected], numer telefonu +32 (0)475 31 18 58 lub pocztą tradycyjną na adres Baandaal 3, 1730 Asse w Belgii.

 

Warunki korzystania opublikowane: 07/01/2018
Ostatnia aktualizacja: 07/01/2018